Comunitati rurale active

Comunităţi Rurale Active în Furnizarea şi Monitorizarea Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu - Creşterea accesului la servicii medico-sociale la domiciliu a bătrânilor din 5 comunităţi rurale.
Partenerii în proiect, Fundaţia TON şi ADAM, doresc să contribuie la reducerea disparităţilor între centrele urbane şi cele rurale din România, promovând în cadrul acestui proiect creşterea accesului persoanelor în vârstă din mediul rural la servicii de îngrijiri la domiciliu.

Proiectul se desfăşoară la nivel naţional, respectiv în 5 comunităţi rurale din 5 regiuni ale României: Nord-Est (Moldoviţa, jud. Suceava), Vest (Armeniş, jud. Caraş-Severin), Nord-Vest (Batăr, jud. Bihor), Sud-Est (Dumitreşti, jud. Vrancea), Centru (Buneşti, jud. Braşov).