FORWARD

Proiectul „FOWARD: Fashion, Crafts and Design for Women Empowerment” (ID proiect 2021-2-IT02-KA210-ADU-000050772), aprilie 2022 – iunie 2023, este un parteneriat la scară mică în domeniul educației adulților finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Perioadă de implementare: 15 luni.

Parteneriatul este compus din: FLO Società Cooperativa Sociale în calitate de coordonator și Fismformazione din Italia, Fundatia The Open Network for Community Development din România, D4C – Associação Design for Crafts din Portugalia.

Proiectul vizează incluziunea socială a femeilor din medii defavorizate prin promovarea ocupării forței de muncă în sectoarele textil, design și artizanat artistic. Proiectul va crea oportunități de angajare pentru femeile participante.